Körkortsfrågor24.nu

Varna andra trafikanter!

För att trafiken ska kunna fungera bra så är det viktigt att alla förare tar ett ansvar och ser till att visa respekt på vägarna, minst lika viktigt är det att påkalla uppmärksamhet i händelse av en olycka och det är det som dina varningsblinkers är till för. När det kommer till yrkestrafik som går på våra vägar i form av lastbilar och utryckningsfordon så finns det också en annan typ av varningsljus som inte talar om att något har hänt utan är till för att du som förare ska se att det kommer en ambulans, brandbil, polisbil eller en lastbil som kanske behöver extra mycket plats på grund av bred last eller liknande. 

Utrusta lastbilen med bra varningsljus!

Är du yrkesförare så kommer du ibland att ställas inför problemet att du antingen behöver manövrera ditt fordon på en plats där andra trafikanter behöver se dig tydligt eller att du har en last som kan orsaka skador om folk inte är uppmärksamma. Du kan då se till att ha varningsljus av allra högsta kvalitet. Se då till att du installerar ett som är godkänt av transportstyrelsen och uppfyller alla de krav som ställs på dem. Välj alltid en som har ECE märkning, det är en europeisk standard som säkerställer att varningsljusen du har uppfyller en minimistandard både vad det gäller intensitet och färg. 

23 Mar 2017