Körkortsfrågor24.nu

Vad händer med en bil efter dess livstid?

Att ta körkort innebär att man så småningom också kommer att skaffa sig en bil, alla bilar kommer någon gång också att behöva tas omhand när dess livslängd är slut och det är alltid bra att ha kunskap om hur de saker man köper är med och påverkar vår miljö eftersom det är en del av ditt ekologiska fotavtryck i världen. Du kan skrota en bil i Göteborg, du kan skrota den i Malmö, du kan faktiskt skrota en bil nästan var som helst i vårt avlånga land. Vi tittar inte på var du ska skrota den någonstans utan istället på vad du ska tänka på när den inte längre är körduglig. 

Du ska ha med dig papper!

När det är dags att skrota bilen så är det viktigt att du blir avregistrerad som ägare så att du inte får parkeringsböter, trängselskatt eller andra avgifter som du inte ska ha. Du ska därför ha med dig den gula delen av registreringsbeviset och legitimation när du ska skrota din bil. har du förlorat registreringsbeviset så beställer du det via transportstyrelsen. Du får sedan ett intyg på att din bil är skrotad, en underskrift på det gula pappret som du sedan skickar in till transportstyrelsen och du får också ett kvitto. Detta är för att du ska vara helt säker på att du inte längre står som ägare till fordonet, utan att det är mottagaren som gör det. Bilen blir i samband med detta avställd och du får då tillbaka eventuell skatt samt försäkringspremie. 

 

20 Feb 2017